Tôi đã kiếm một tỷ đầu tiên như thế nào?
Vào tuổi 20, nếu ai đó nói với bạn hãy nghĩ về việc đầu tư - hẳn rất nhiều người trong chúng ta sẽ gạt ý kiến đó sang một bên.
Bài dự thi